... na pouti  

Ve svých příbězích autor chápavě nahlíží do člověčích duší, které si na své pouti musí odžít drobné či velké osobní tragédie, vztahy, nevyzpytatelná tajemství i prchavé chvilky štěstí. Citlivé, s lehkostí napsané povídky talentovaného mladého autora jsou, po dvou sbírkách poezie, jeho prozaickou prvotinou a nadějným příslibem do budoucna.


Recenze Lidové noviny
Recenze MF Dnes
Recenze Tvar