Děti z půdy     

Ze soukromé prominentní školy jsou uneseny dvě děti. Již od první chví­le je jasné, že tento čin byl dlouho a důkladně plánovaný. Proč se ale únosce neozývá se svými požadavky? A půjde tu opravdu o peníze? Když konečně dorazí dopis s instrukcemi, jsou o tom již přesvědčeni všichni čle­nové vyšetřovacího týmu. Jen mladý kapitán Roman Richard si stále není jistý. Má pocit, že se za pomyslnou oponou případu odehrává ještě něco jiného. Něco znepokojivějšího. Něco závažnějšího. Ale co může být zrůd­nějšího než ohrožovat životy nevin­ných dětí? A Richardovo podezření se potvrzuje ve chvíli, kdy je jedno z dětí nalezeno ve zuboženém stavu ještě před předáním výkupného. Nic není, jak se původně zdálo. A násled­né události roztáčejí kolotoč nepřed­stavitelných zvratů a odhalení, které sahají až do nejvyšších společenských pater a nezůstanou bez následků ani pro mladého kriminalistu.