Jizvení

A2


Absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru tvorba textu a scénáře popisuje ve své páté knize vztah muže k dvěma ženám, navrací ho do vzpomínek na rodinu, vystavuje útokům žárlivého plyšového medvídka a zároveň nechává, aby poznal sám sebe. Autor použil poměrně zajímavou, ne však neznámou formu vyprávění, která mísí různé časoprostory a volně nakládá jak s výstavbou příběhu, tak s čtenářovou snahou vybudovat jasný příběh. Různá stáří hrdiny, různé postavy a jejich pohled na danou situaci, různé světy. Zřetelná je rovněž inspirace filmem. Střídmé dialogy, časové odskoky pomocí střihu, proplouvání různými prostředími, která jsou autenticky popisována optikou filmové kamery, mnohoznačnost utvářející živý, plastický obraz. Čtenářovo napětí je udržováno až do konce knihy nejen Pavlovou zručnou prací s neustálým narušováním jednoznačné výstavby fikčního světa, vyvracením konečně utvořených hypotéz, ale i balancováním mezi světem bizarnosti a střídmou realitou, mezi světem možného snu a banálním příběhem. Jizvení je možné číst jako horor o hrůzných činech plyšové hračky, jako psychologickou studii o rozkladu jedince či jako popis rozpadajícího se vztahu. Při četbě vidíme pomrkávat Borise Viana a ušklíbnout se Franze Kafku, zaslechneme existenciální Weinerův vzdech a cynické Sartrovo zachechtání a za oponou tajemství zahlédneme Davida Lynche, který na vše dohlíží.

Kateřina Svatošová