?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
O knize
14.12.2012

Sest??íhaná verze Slovenského rozhlasu o knize Prečo slony grcajú (i s ukázkou).

Práv?? vyšlo...
22.11.2012

P??ed pár dny vyšel slovenský p??eklad knihy Proč blijou sloni (Prečo slony grcajú).

Jedna skv??lá (i když starší) recenze na Proč blijou sloni
5.10.2012

Literární revue Litenky uve??ejnila recenzi Ladislava Vitouše na knihu Proč blijou sloni. Samá chvála, samá chvála.

Knížka Proč blijou sloni vyjde na podzim také ve slovenštin??
19.07.2012

Na podzim vyjde ve slovenštin?? v p??ekladu M. Štefánkové kniha Proč blijou sloni. T??ším se na začátek listopadu do Bratislavy na její uvedení v rámci Bibliotéky 2012.

Sloni v Polsku
15.01.2012

Polské vydavatelství Good Books projevilo zájem vydat knihu Proč blijou sloni. Už po t??ech m??sících od českého vydání jdou tedy Sloni do sv??ta.

[6 - 10]
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>