?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
iliteratura.cz, leden 2009 - ROZHOVOR

Thesaurus Editora, brazilské nakladatelství sídlící v hlavním m??st?? a specializované na vydávání mladých autor┼», pootev??elo dve??e brazilského kni┼żního trhu ─Źeským spisovatel┼»m. První vlaštovkou je povídková sbírka mladého pra┼żského prozaika Jana Pavla (1973), která zde vyšla pod názvem Inutilidades.

 

Z ní┼że uvedeného krátkého rozhovoru s autorem vyplývá, ┼że jej na brazilský trh p??ivedla víc souhra š┼ąastných okolností ne┼ż v??domé souzn??ní s brazilskou literaturou. Je to však zajímavý krok hodný pozornosti. Zejména proto, ┼że p??eklady sou─Źasných ─Źeských autor┼» v portugalsky mluvících zemích prakticky neexistují.


L.W.: Co Vás vedlo k tomu, ┼że jste své dílo p??ivedl práv?? na brazilský trh?
J.P.: U┼ż delší dobu jsem se poohlí┼żel po n??jaké mo┼żnosti vydat kní┼żku v zahrani─Źí. Hlavn?? kv┼»li tomu, ┼że m?? ten náš „malý literární rybní─Źek“ velice zklamal. O co je menší ne┼ż ostatní, o to víc je v n??m o─Źividn?? místa pro „parti─Źka??ení“, hádání se, s odpušt??ním, o blbostech a pleticha??ení – místo abychom dr┼żeli pohromad??, táhli všichni za jeden provaz a sna┼żili se ukázat, ┼że opravdu n??co dovedeme, t??íštíme síly v malicherných sporech a oso─Źování jeden druhého. A kdy┼ż obrovskou shodou náhod (jsem osobn?? toho názoru, ┼że ─Źlov??k se nejprve musí sna┼żit ud??lat vše, co je v jeho silách a teprve pak si ho najde t??eba i náhoda) p??išla nabídka vydat Zbyte─Źnost práv?? v Brazílii, ani na okam┼żik jsem nezaváhal.

 

- Máte n??jaký vztah k brazilské literatu??e nebo konkrétnímu dílu?
- Od Paula Coelha mám nejrad??ji Alchymistu. Je to sice u┼ż pár let, co jsem ho ─Źetl, ale rozhodn?? je na jednom z prvních míst v seznamu knih, které si chci p??e─Źíst znovu.
Pak Záhir, tahle kniha m?? oslovila zase úpln?? jiným zp┼»sobem, a to v dob??, kdy jsem procházel nep??íliš š┼ąastným obdobím v osobním ┼żivot??, kv┼»li nepovedenému man┼żelství. Velký dluh mám v┼»─Źi Guimarãesi Rosovi, ale doufám, ┼że ho do konce roku splatím; t??ším se zejména na novelu Burití. Jinak je pro m?? Brazílie pole neorané, mo┼żná jako pro v??tšinu ─Źeských ─Źtená??┼», ale t??eba se tady ne─Źekan?? objeví nám neznámý, mladý sou─Źasný brazilský autor a my budeme mít p??íle┼żitost okusit i n??co víc z brazilského literárního kolá─Źe.

 

- Vaše sbírka byla v Brazílii p??ijata velmi dob??e. Pokusíte se p??ivést do Brazílie n??kterou další z Vašich knih?
- Rozhodn?? mám v plánu vydat v Brazílii i další své kní┼żky, co┼ż ale samoz??ejm?? zále┼żí hlavn?? na vydavateli. Doufám, ┼że Zbyte─Źnost je první vlaštovkou. Coby autor jsem nesmírn?? pot??šený, ┼że se to poda??ilo, a pevn?? doufám, ┼że se ty pomyslné dve??e, které se te─Ć pootev??ely, zb┼»hdarma nezaklapnou, ale ┼że si brazilský ─Źtená?? bude moci v budoucnu p??e─Źíst i další knihy sou─Źasných ─Źeských autor┼», proto┼że jsem si jistý, ┼że rozhodn?? za p??e─Źtení stojí.

 

Lada Weissová

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Bohdan Volejn├ş─Źek, knihovnice.cz

U┼ż od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí doká┼że ─Źtená??e p??enést, ─Źi snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??─Źskou lehkostí a svi┼żností. Jednotlivé povídky jsou p??ímo─Źaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyte─Źného slovního balastu a┼ż na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>