?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Minirecenze na Jizven├ş v t├Żden├şku A2 - RECENZE

Absolvent konzervato??e Jaroslava Je┼żka v oboru tvorba textu a scéná??e popisuje ve své páté knize vztah mu┼że k dv??ma ┼żenám, navrací ho do vzpomínek na rodinu, vystavuje útok┼»m ┼żárlivého plyšového medvídka a zárove?? nechává, aby poznal sám sebe. Autor pou┼żil pom??rn?? zajímavou, ne však neznámou formu vypráv??ní, která mísí r┼»zné ─Źasoprostory a voln?? nakládá jak s výstavbou p??íb??hu, tak s ─Źtená??ovou snahou vybudovat jasný p??íb??h. R┼»zná stá??í hrdiny, r┼»zné postavy a jejich pohled na danou situaci, r┼»zné sv??ty. Z??etelná je rovn??┼ż inspirace filmem. St??ídmé dialogy, ─Źasové odskoky pomocí st??ihu, proplouvání r┼»znými prost??edími, která jsou autenticky popisována optikou filmové kamery, mnohozna─Źnost utvá??ející ┼żivý, plastický obraz. ??tená??ovo nap??tí je udr┼żováno a┼ż do konce knihy nejen Pavlovou zru─Źnou prací s neustálým narušováním jednozna─Źné výstavby fik─Źního sv??ta, vyvracením kone─Źn?? utvo??ených hypotéz, ale i balancováním mezi sv??tem bizarnosti a st??ídmou realitou, mezi sv??tem mo┼żného snu a banálním p??íb??hem. Jizvení je mo┼żné ─Źíst jako horor o hr┼»zných ─Źinech plyšové hra─Źky, jako psychologickou studii o rozkladu jedince ─Źi jako popis rozpadajícího se vztahu. P??i ─Źetb?? vidíme pomrkávat Borise Viana a ušklíbnout se Franze Kafku, zaslechneme existenciální Weiner┼»v vzdech a cynické Sartrovo zachechtání a za oponou tajemství zahlédneme Davida Lynche, který na vše dohlí┼żí.

Kate??ina Svato??ová

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Bohdan Volejn├ş─Źek, knihovnice.cz

U┼ż od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí doká┼że ─Źtená??e p??enést, ─Źi snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Josef Schwarz, magaz├şn UNI

 

Pavl┼»v text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolk┼» a deziluzivn?? proniká k d??eni ┼żivota ka┼żdého sou─Źasníka, i kdy┼ż nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi genera─Źní vrstevníci.

 

Detail knihy >>