?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
literarni.cz, 7 . 7. 2009 (Zbyte─Źnost) - RECENZE

Jan Pavel – Zbyte─Źnost

 

Jan Pavel vystudoval tvorbu textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Je┼żka, pak si prošel publika─Źní ─Źinností v n??kolika tiskovinách, aby svou prozatimní cestu zakotvil coby redaktor Nakladatelství Slovart. Po celou tu dobu psal poezii i prózu a prohluboval své literární um??ní. Z jeho posledních d??l zmi??me novelu Tramvaj do stanice (2007) a román I smrt se zahojí (2007). Te─Ć mu pé─Źí jeho zam??stnavatele Slovartu vychází nejednozna─Źn?? nazvaná sbírka povídek Zbyte─Źnost (2009). Jakou zbyte─Źnost to má vlastn?? autor na mysli? A co v┼»bec nabízí jeho sbírka?

 

Pokud jste zatím podobn?? jako já nem??li mo┼żnost literární tvorbu Jana Pavla poznat, v??zte, ┼że sborníkem Zbyte─Źnost si ??íká o místo mezi moderními vyprav??─Źi. V jednotlivých vzájemn?? propojených povídkách nám autor nabízí studii toho, jak se nám n??které d??tské p??íhody mohou jako bumerang vrátit po letech v ─Źase, kdy u┼ż se zdají dávno zapomenuty. Nejsou to vesm??s p??íb??hy nikterak p??ita┼żlivé a n??které by se snad daly za??adit i mezi traumata. A┼ą tak ─Źi tak, pamatovat byste si je necht??ly ani vy. Tyto traumata a zastr─Źené vzpomínky pak nechává autor ve voln?? navazujících povídkách vyplout na povrch v t??ch nejmén?? o─Źekávatelných okam┼żicích, ve chvílích relativního klidu a stability, kdy to nikdo z protagonist┼» ne─Źeká.

 

Jako reprezentativní p??ípad, mo┼żná v┼»bec ten nejmarkantn??jší, jsem si vybral hrdinku Sabinu z povídek Bez obav a Skvrny. V povídce Bez obav je mladi─Źká dívka Sabina vystavena pohledu na zcela nehumánní chování dvojice svých kamarád┼». Ti násiln?? odeberou dalšímu spolu┼żákovi jeho oblíbené mor─Źe a p??ed zraky vlastníka i Sabiny jej uva??í v hrnci s horkou vodou. Tém???? ─Ćábelský experiment poznamená samoz??ejm?? nejen vlastníka mor─Źete Kristiána, který je v dob?? ─Źinu bezmocn?? p??ivázán ke stromu, ale i do n??j tajn?? zamilovanou Sabinu, pro ni┼ż je týrání zví??at naprosto nep??edstavitelné. Tehdy to odnesl jen Sabinin ┼żaludek, ale po letech… opus┼ąme te─Ć dvojici mu─Źitel┼» i nebohého Kristiána, s nimi┼ż se op??t setkáváme v povídce Zbyte─Źný ┼żivot, vdejme Sabinu za sympatického Martina a nechme ji nasednout do automobilu, který man┼żelský pár doveze na návšt??vu k Sabininým rodi─Ź┼»m. Martin ??ídí a cesta probíhá hladce, kdy┼ż tu se jim pod kola p??ichomýtne neznámý pes. Martin jej neš┼ąastnou náhodou p??ejede a z psa vlastn?? ud??lá trpící hordu masa, které u┼ż by k ┼żivotu nepomohl ani ten nejlepší zví??ecí fel─Źar. P??ijde mu tedy logické, ┼że psa ješt?? jednou p??ejede, aby netrp??l. Jeho ┼żen?? jako by však náhle sepnul v mozku spína─Ź a dlouho potla─Źovaná vzpomínka na umu─Źené mor─Źe je zp??t v─Źetn?? všech souvisejících psychických stav┼», které taková negativní vzpomínka p??ináší.

 

Zbyte─Źnost nicmén?? rozhodn?? není ┼żádnou sbírkou psychologických povídek. Autor nikomu nic nep??edhazuje a zále┼żí jen na vás, jestli se na jeho povídky budete dívat pouze jako na krátké p??íb??hy ze ┼żivota, nebo se po jejich p??e─Źtení zeptáte sami sebe, co vlastn?? ??ídí naše ┼żivoty. Opravdu jsme to my, kdo rozhoduje o našem konání? A nevstupujeme snad jako nepou─Źitelní tvrdohlavci n??kolikrát do té┼że ??eky?

 

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??─Źskou lehkostí a svi┼żností. Jednotlivé povídky jsou p??ímo─Źaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyte─Źného slovního balastu a┼ż na samotnou podstatu svého p??íb??hu. Více ne┼ż samotný popis p??itom autor v mnoha povídkách sympaticky nechává vyniknout dialog, který se pro n??j ─Źasto stává i hybatelem d??je. Dialog, který podobn?? jako samotný text svým precizním zpracováním p??edkládá ─Źtená??i d┼»kaz vyprav??─Źových kvalit, k nim┼ż se autor musí pro─Źíst a propsat, ne┼ż si je doopravdy osvojí.

 

Povídky ze sbírky Zbyte─Źnost jsou ─Źtená??skou jednohubkou bez zjevných vyšších ambicí. Autor nechává jednotlivé postavy pronikat do ┼żivot┼» t??ch ostatních, proplétá jejich osudy a vytvá??í tak sv??dectví jen n??kolika málo ┼żivot┼», do nich┼ż však lze s nadsázkou dosadit osudy ka┼żdého z nás. A┼ą u┼ż p??i ─Źetb?? vyhledáváte odpo─Źinkové p??íb??hy nebo epické studie lidského chování, Zbyte─Źnost vás v obou ohledech uspokojí. Sice pouze na n??kolik málo hodin, ale pokud je to da?? za lehkost a svi┼żnost samotného vypráv??ní, pak to beru všemi deseti.

 

7. 7. 2009

Jakub Ehrenberger

 

 

 

 

 

 

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. J. Balv├şn, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se ob─Źas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a ─Źtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, proto┼że se s nimi naprosto ztoto┼żní.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Bohdan Volejn├ş─Źek, knihovnice.cz

U┼ż od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí doká┼że ─Źtená??e p??enést, ─Źi snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>