?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
knihovnice.cz (Zbytečnost) - RECENZE

Zbytečnost

Pavel, Jan

 

"...s brilancí postmodern?? hravého, filmem i literaturou poučeného narátora - v jediný, a sice průvodní p??íb??h n??kolikero existenciáln?? určujících lidských situací." Takto nám p??edstavuje na p??ebalu knihu Radim Kopáč. Musím se p??iznat, že nejsem nijak literárn?? vzd??laný, a kdyby mi n??kdo tak nabízel knihu, s hanbou bych asi sklopil tvá?? a knihu nechal být. Ale ať termíny jako "postmodern?? hravého" či "existenciáln?? určujících" ve vznešeném jazyku akademického slovníku znamenají cokoliv, v p??ekladu pro obyčejného milovníka knih to tedy znamená vynikající čtená??ský zážitek. Protože tak osobn?? hodnotím své první proniknutí do tvorby Jana Pavla (*1973). Tento současný redaktor nakl. Slovart nám tím p??ináší už osmou (podle Národní knihovny ale devátou) knihu vlastní tvorby, která zahrnuje jak poezii, tak prózu.

Do této krátké povídkové sbírky vložil osm p??íb??hů, které i p??es svoji jinakost zdánliv?? n??co spojuje. Akté??i jednotlivých p??íb??hů se jakoby p??esouvali po časové p??ímce do následných p??íb??hů. N??kdy je to z??eteln??jší více, n??kdy mén??. Hlavním nám??tem jsou vztahy, sexuální, milostné, či snad mezilidské vůbec. P??itom n??kdy to jsou i celkem maličkosti, které najednou zm??ní váš pohled na druhého, či druhé. Zajímavý je autorův pohled až na neuv????itelné krutosti mládí, nejen duševní trápení spojené s prvními city, ale až pubertální brutalita (v povídce Bez obav).

 

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu. Využívá k tomu moderního jazyka, který sem tam jakoby opep??il dávkou "sprostoty". Asi každému čtená??i p??ímo vyrazí dech už první stránka, kde babička své dce??i a vnučce dojat?? ??íká: "Já vás tak miluju, kurvičky moje posraný..."

 

Každá povídka, v??tšinou obest??ena neurčitým záhadnem, je vlastn?? bez konkrétního konce. Autor nám vždy jen lehce naznačí, co dalšího hrdinu čeká, co se možná bude dít už za pár minut poté, kdy skončila poslední v??ta.

 

Kniha "Zbytečnost" jen op??tovn?? dokazuje, že žánr povídky i v dob?? kultu románu dokáže p??ekvapit. A že i u nás je dost skv??lých povídká??ů.

 

Knihu vydalo Nakladatelství Slovart na ja??e roku 2009.

 

Bohdan Volejníček

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>