?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Pr├ívo 16. 4. 2009 (Zbyte─Źnost) - RECENZE

Jako mor─Źata ve va??ící vod??

 

Jan Pavel (1973) do své osmé kní┼żky Zbyte─Źnost poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je pou┼żil hovorové dialogy. Próza komponovaná ze zdánliv?? autonomních mikrop??íb??h┼», které se nenápadn?? splétají ve stejných hrdinech, zachycuje tyté┼ż postavy v d??tství i v dosp??losti, pojednává o zapouzd??ených komplexech z d??tství jako p??í─Źinách nevyrovnanosti dosp??lých. Pavel píše o ublí┼żených, zran??ných d??tech trápených jak svými vrstevníky, tak rodi─Źi, a o jejich pronásledovatelích. Tyhle dv?? skupiny se však - kdy┼ż vyrostou – ocitají p??ízna─Źn?? na opa─Źných pólech spole─Źnosti: d??íve trápení se dostali na vysoké spole─Źenské posty, n??kdejší trapi─Źi se utáp??jí v pod??adn??jších zam??stnáních a kritických sociálních podmínkách. Animozita mezi nimi tak nemizí, ale nar┼»stá a zasuté d??tské vzpomínky jsou vhodnou záminkou pro rozpoutání her, které u┼ż nejsou tak d??tské jako utopení mor─Źete v hrnci s va??ící vodou.

Pavel nás vrací do podivuhodného a pozapomenutého panenského sv??ta d??tství, nezformovaného symbolicky konstruovaným sociálním ??ádem. Do d??tství, kde jsou úhelným kamenem poznání jednotlivosti, bezprost??ední okolí a vlastní pro┼żitky; do období, kdy se necháváme oslovovat sv??tem, kterému pln?? nerozumíme. Tušíme ale, ┼że v??ci mají smysl. A naopak touha po celkovém pochopení, fakticky po umrtvujícím racionálním zaškatulkování, je zkázonosným motorem, který nás ┼żene do záhuby. Jak archetypální je obraz d??tí, které si stoupají na špi─Źky, aby zahlédly velký dosp??lý sv??t. Zdá se být tak tajemný, neznámý a sv┼»dný!

D??cka ješt?? netuší, ┼że za kamennými tvá??emi dosp??lých, kte??í, zdá se, v??dí, jak to všechno je, bývá ve skute─Źnosti úzkostná nejistota zbavená iluzí a nad??jí. Co se v d??tství zdálo tak slibné, z┼»stává po n??kolika inicia─Źních dobrodru┼żstvích nakonec jen klopotnou všednodenností, u┼ąápnutou nutností ┼żít ve spole─Źnosti a p??ijímat její regule. Je to sv??t, který nejde mít rád, ale s ním┼ż je nutné smí??it se jako s nutným zlem. A je to sv??t pro┼żívaný s v??tším ─Źi menším uv??dom??ním, ┼że jsme vlastn?? nikdy nedosp??li. ┼Że se za námi vle─Źou nejran??jší komplexy a neustále nás svazují tak, ┼że nejsme schopni jednat svobodn?? a pln?? u┼żívat darovaného ─Źasu. Jak to komentuje Sabina, jedna z Pavlových hrdinek: ┼Żivot jsou jen samé skvrny. Nesmazatelné skvrny, které se p??elévají jedna p??es druhou.

Jak s tím vším ┼żít? T??┼żko. Ješt?? ┼że se dá smysluplný sv??t a ┼żivot alespo?? p??edstírat p??ed našimi d??tmi. Ó, ten náš sv??t dosp??lých je tak vá┼żný a ú┼żasný, milé d??ti!

JAROSLAV BALVÍN

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??─Źskou lehkostí a svi┼żností. Jednotlivé povídky jsou p??ímo─Źaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyte─Źného slovního balastu a┼ż na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. J. Balv├şn, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se ob─Źas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a ─Źtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, proto┼że se s nimi naprosto ztoto┼żní.

Detail knihy >>