?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze M??tské knihovny v Praze (Až pes snese čokoládu) - RECENZE

Osm kratších absurdních povídek od dvou českých autorů mladší generace s podobným pohledem na sv??t.

Jan Pavel a Mika Horáková mají podobný cit pro absurditu a černý humor, proto své povídky vydali společn??. V povídkách obou autorů vystupují různé nadp??irozené bytosti, které ztrpčují lidem život. Jindy bývají protagonisté jejich povídek vmanévrováni do zcela zvláštních, nep??irozených situací a jsou nuceni si n??jak poradit. Malí??ka a grafička Mika Horáková knihu doprovodila celou ??adou velice zda??ilých vtipných koláží.
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní.

Detail knihy >>