?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze M??tské knihovny v Praze (Až pes snese čokoládu) - RECENZE

Osm kratších absurdních povídek od dvou českých autorů mladší generace s podobným pohledem na sv??t.

Jan Pavel a Mika Horáková mají podobný cit pro absurditu a černý humor, proto své povídky vydali společn??. V povídkách obou autorů vystupují různé nadp??irozené bytosti, které ztrpčují lidem život. Jindy bývají protagonisté jejich povídek vmanévrováni do zcela zvláštních, nep??irozených situací a jsou nuceni si n??jak poradit. Malí??ka a grafička Mika Horáková knihu doprovodila celou ??adou velice zda??ilých vtipných koláží.
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>