?

Povídková kniha Zbyteńćnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyteńćnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eloŇĺena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Janńćárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahranińćních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze M??stské knihovny v Praze (Jizvení) - RECENZE

DalŇ°√≠ kniha mlad√©ho ńćesk√©ho autora je zaj√≠mav?? psan√Ĺm a komponovan√Ĺm p??√≠b??hem o sloŇĺitosti mezilidsk√Ĺch vztahŇĮ s nahl√©dnut√≠m do tajemn√Ĺch hlubin lidsk√© duŇ°e.

Kniha zańć√≠n√° zd√°nliv?? jednoduŇ°e - muŇĺ je pozv√°n na z√°mek na ples a potk√° zde kr√°snou a z√°hadnou z√°meckou pan√≠ (d√≠vku), kter√© d??laj√≠ spoleńćnost pouze dva sluhov√©, dva chrti a plyŇ°ov√Ĺ medv√≠dek. Postupn?? odhalujeme, Ňĺe se vlastn?? jedn√° o zaj√≠mav√Ĺ milostn√Ĺ troj√ļheln√≠k. Autor ve sloŇĺit?? komponovan√©m p??√≠b??hu propl√©t√° minulost a p??√≠tomnost, sen a realitu a hlavn?? osudy jednotliv√Ĺch hrdinŇĮ, do jejichŇĺ Ňĺivota v√Ĺznamn?? zas√°hne pr√°v?? postava plyŇ°ov√©ho medv√≠dka. Tento tajemn√Ĺ p??√≠b??h nech√°v√° mnoho ot√°zek nezodpov??zen√Ĺch. Jak to vŇ°echno vlastn?? bylo mus√≠ ńćten√°?? odhalit s√°m...
ZajŪmavť odkazy:
© 2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se obńćas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a ńćtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protoŇĺe se s nimi naprosto ztotoŇĺní.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyteńćnost, Bohdan Volejn√≠ńćek, knihovnice.cz

UŇĺ od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáŇĺe ńćtená??e p??enést, ńći snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>