?

Povídková kniha ZbyteÄŤnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha ZbyteÄŤnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eloĹľena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu JanÄŤárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraniÄŤních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Lidové noviny, 24. listopadu 2005 (Jizvení) - RECENZE

Knížka Jizvení (vydala Arieta) Jana Pavla (1973) je vhodná spíše k rozptýlení a pobavení. ??st??ední postavou je mladý muž unavený manželstvím, který prožívá snový p??íb??h podivného setkání s fatální dívkou, jež je jeho hostitelkou na jakémsi zámku (p??ipomínajícím scenérii amerických romantických limonád). Zámek s ní obývá také plyšový medv??d, jakési pohádkové zhmotn??ní nenávisti a zla, a mezi ním a protagonistou vzplane konflikt, vrcholící devastací hračky, jež vyvolává dojem vraždy živé bytosti.

Efekt má z??ejm?? spočívat v konfrontaci vysn??ného ráje, v n??mž se skrývá hrozba a nebezpečí, se všední, banální a poklidnou ???skutečností??? rodinného zázemí vyprav??če. Autor pracuje s motivy nap??tí a tajemství, k nimž náleží i prvek schizofrenního rozdvojení a splynutí.

V záv??ru Pavel završuje telenovelistický ráz své prózy dramatickým incidentem, autonehodou, p??i níž se jeho družka zraní (a navíc potratí). Vyprav??č ji neopouští, ale konec novely se vrací vlastn?? na počátek, neboť do hry vstupuje op??t plyšový medv??d a pozvánka na ples do tajemného zámku, a protagonista promlouvá prost??ednictvím telefonu ke své tajemné hostitelce týmiž slovy, jaká slyšel p??i snových návšt??vách.

Bizarní, tak??ka secesní h??íčka s pon??kud kafkovským nádechem vhodná pro vypln??ní ned??lního televizního večera.

(ahm)
Zajímavé odkazy:
© 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé kníĹľky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je pouĹľil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

ZbyteÄŤnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??ÄŤskou lehkostí a sviĹľností. Jednotlivé povídky jsou p??ímoÄŤaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyteÄŤného slovního balastu aĹľ na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>