?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Tramvaj do stanice

Touha na r┼»zný zp┼»sob, r┼»zn?? intenzivní, mí??ená r┼»znými sm??ry, ale v jádru dvojího typu: apollinská, ─Źili um????ená a vznešená, povolávající k t??lu strá┼że rozumu a morálky – a dionýská, brutáln?? vášnivá, eruptivní a ┼żivelná, p??edávající veškerou moc smysl┼»m. Touha, kterou nese nep??estajný a neodbytný, zdánliv?? nekone─Źný ??e─Źový proud, valící se pomyslným korytem mezi dv??ma kone─Źnými zastávkami tramvajové linky. A to, jak se postupn?? oz??ejmuje, v kruhovém, ─Źi spíše spirálovit?? se rozvíjejícím, a tedy nikdy nezavršeném a nezavršitelném p??íb??hu, jen┼ż vystav??l tv┼»rce pou─Źený všemo┼żnými postmoderními finesami: um??ním stylistické r┼»znosti po─Źínaje a rozmytím hranic mezi hrdinou, vyprav??─Źem i samotným autorem kon─Źe. Kdo je v Tramvaji do stanice vyprav??─Źem a kdo je tu hlavní postavou? Ten, kdo vypráví, se soub??┼żn?? stává ob??tí svého p??íb??hu a zárove?? se zrcadlí ve vkládaných listech z deníku a v dopisech, které jsou mu adresovány, ale té┼ż v t??ch, je┼ż sám píše. Nap??í─Ź snov??-skute─Źným p??íb??hem tato postava stárne a prochází zkušeností s trojicí osudových ┼żen, je┼ż mu nabídly trojí lásku: zrádnou, platonickou a všeob??tující. Ovšem v ka┼żdém p??ípad?? lásku nezralou a neúplnou, bi─Źovanou prokletím víry i traumatického d??tství, formovanou p??edevším romantickým pocitem nesouladu jedince a sv??ta. Nap??í─Ź tímto pohyblivým, mezi mantinely d??tství a dosp??losti otloukaným p??íb??hem, nad─Źasov?? symbolickým i detailn?? konkrétním a p??esným, postava vyprav??─Źe/hrdiny stárne, ale nemoud??í: slavnost narace, v ní┼ż na okam┼żik mohutn?? zazá??í, by┼ą jak sv??tlem lásky, tak plamenem smrti, brzy vadne a s koncem p??íb??hu se choulí do výchozí bezvýchodné pozice.

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. J. Balv├şn, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se ob─Źas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a ─Źtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, proto┼że se s nimi naprosto ztoto┼żní.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??─Źskou lehkostí a svi┼żností. Jednotlivé povídky jsou p??ímo─Źaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyte─Źného slovního balastu a┼ż na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>