?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
D??ti z půdy

Ze soukromé prominentní školy jsou uneseny dv?? d??ti. Ji┼ż od první chví­le je jasné, ┼że tento ─Źin byl dlouho a d┼»kladn?? plánovaný. Pro─Ź se ale únosce neozývá se svými po┼żadavky? A p┼»jde tu opravdu o peníze? Kdy┼ż kone─Źn?? dorazí dopis s instrukcemi, jsou o tom ji┼ż p??esv??d─Źeni všichni ─Źle­nové vyšet??ovacího týmu. Jen mladý kapitán Roman Richard si stále není jistý. Má pocit, ┼że se za pomyslnou oponou p??ípadu odehrává ješt?? n??co jiného. N??co znepokojiv??jšího. N??co záva┼żn??jšího. Ale co m┼»┼że být zr┼»d­n??jšího ne┼ż ohro┼żovat ┼żivoty nevin­ných d??tí? A Richardovo podez??ení se potvrzuje ve chvíli, kdy je jedno z d??tí nalezeno ve zubo┼żeném stavu ješt?? p??ed p??edáním výkupného. Nic není, jak se p┼»vodn?? zdálo. A násled­né události roztá─Źejí koloto─Ź nep??ed­stavitelných zvrat┼» a odhalení, které sahají a┼ż do nejvyšších spole─Źenských pater a nez┼»stanou bez následk┼» ani pro mladého kriminalistu.

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Bohdan Volejn├ş─Źek, knihovnice.cz

U┼ż od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí doká┼że ─Źtená??e p??enést, ─Źi snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Josef Schwarz, magaz├şn UNI

 

Pavl┼»v text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolk┼» a deziluzivn?? proniká k d??eni ┼żivota ka┼żdého sou─Źasníka, i kdy┼ż nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi genera─Źní vrstevníci.

 

Detail knihy >>