?

Povídková kniha Zbyteńćnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyteńćnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eloŇĺena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Janńćárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahranińćních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Na pouti
Ve sv√Ĺch p??√≠b??z√≠ch autor ch√°pav?? nahl√≠Ňĺ√≠ do ńćlov??ńć√≠ch duŇ°√≠, kter√© si na sv√© pouti mus√≠ odŇĺ√≠t drobn√© ńći velk√© osobn√≠ trag√©die, vztahy, nevyzpytateln√° tajemstv√≠ i prchav√© chvilky Ň°t??st√≠. Citliv√©, s lehkost√≠ napsan√© pov√≠dky talentovan√©ho mlad√©ho autora jsou, po dvou sb√≠rk√°ch poezie, jeho prozaickou prvotinou a nad??jn√Ĺm p??√≠slibem do budoucna.
ZajŪmavť odkazy:
© 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyteńćnost, Jaroslav Balv√≠n, den√≠k Pr√°vo

Jan Pavel do své osmé kníŇĺky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je pouŇĺil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyteńćnost, Bohdan Volejn√≠ńćek, knihovnice.cz

UŇĺ od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáŇĺe ńćtená??e p??enést, ńći snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>